Zgodovina

Autonet Import, prva družba v skupini, je bila ustanovljena leta 1996 in je štela zgolj 3 zaposlene, vendar so ti s svojim zagnanim delom dosegli, da je družba od leta 2003 prevzela vodilno vlogo na trgu. 
Hitra rast je prispevala vsaki dve leti k bistvenim spremembam v strukturi podjetja, samo ena stvar je ostala nespremenjena: usmerjenost v partnerski odnos s strankami.
Trenutno v štirih državah več kot 1.600 zaposlenih skrbi v natančno opredeljenih specializiranih oddelkih za več kot 9.000 izključno B2B partnerjev.
Po Autonetovi filozofiji prodaja rezervnih delov sama po sebi ne zadošča, saj so pričakovanja naših partnerjev precej višja. Potrebe naših partnerjev izhajajo iz pričakovanj končnih kupcev, za katere je najbolj pomemben čarobni pojav: MOBILNOST. Mi smo lahko konkurenčni in profesionalni dobavitelj le, če poznamo in v celoti izpolnjujemo vse zahteve dobavne verige.
Od leta 2005 je Skupina AUTONET enakovreden član in delničar ATR International AG - krovne organizacije večjih avtomobilskih trgovskih družb v Evropi in ima najbolj dinamično rast članov, ki prispevajo k uspešnosti in ugledu organizacije.
Mandata dveh kandidatov, ki sta bila imenovana v nadzorni svet in v organizacijski odbor ATR pomenita priznanje tako za osebi kakor tudi skupine, ki jih predstavljata, saj sta bila dolgoročno naravnan pristop družbe Autonet IMPORT in njena prizadevanja za nudenje celostnih rešitev poslovnim partnerjem obravnavana, kot dobra praksa s strani številnih velikih evropskih podjetij iz te panoge.